Mobbing to niepożądane w środowisku pracy zjawisko, które zgodnie z Kodeksem pracy zwalczać mają pracodawcy. To na nich ustawa nakłada bowiem obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. W rzeczywistości wielu zakładów pracy walka z mobbingiem wygląda niestety zgoła odmiennie i często bywa nierówna. O swoje prawa i środowisko pracy wolne od mobbingu zmuszeni są walczyć sami pracownicy, będący najczęściej jego ofiarami. Dopóki realia te nie ulegną zmianie, ofiary mobbingu muszą przygotować się na samodzielną, ale nie samotną walkę z mobberem i jego działaniami. W niniejszym artykule przedstawimy Wam nasze sposoby na to, jak poradzić sobie z tym problemem, co robić i jak przygotować się do walki o swoje prawa.
 
1. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy padłeś ofiarą mobbingu, sprawdź to!
Jeżeli zastanawiasz czy się, czy zachowania z jakimi spotykasz się w pracy stanowią mobbing, sprawdź to. Skonsultuj swoją sprawę z prawnikiem, zasięgnij porady w Państwowej Inspekcji Pracy, zgłoś się do Wykrzyknika lub skorzystaj z innych dostępnych i dogodnych dla Ciebie form pomocy prawnej. Stwierdzenie lub utwierdzenie w swoich przypuszczeniach, że jest się ofiarą mobbingu, to bardzo ważny krok w walce o swoje prawa. Im szybciej wykonasz ten krok, tym lepiej! Zdiagnozowanie i uświadomienie problemu pozwala nie tylko na odpowiednie przygotowanie zarówno do postępowania wewnątrzzakładowego, jak i sprawy sądowej, ale - co najważniejsze - pozwoli na podjęcie działań i obrony przed mobberem.  
 
2. Prowadź “dziennik mobbingowanego”!
Jeżeli przypuszczasz, albo już wiesz, że jesteś ofiarą mobbingu skrupulatnie notuj wszystkie incydenty noszące znamiona mobbingu. Dokładnie opisuj zdarzenia, działania i zachowania jakich padłeś ofiarą. Zapisuj datę, godzinę, miejsce, wszystkie okoliczności oraz dane świadków - jeżeli takowi są. Stwórz swojego rodzaju “dziennik mobbingowanego” i pamiętaj o jego uzupełnianiu po każdym akcie mobbingu, jakiego padłeś ofiarą. Dokładny i precyzyjny dziennik nie pozwoli na pominięcie, czy zapomnienie jakiegokolwiek przejawu mobbingu. Twoje notatki w przyszłości będą mogły stanowić także dowód w sprawie.
 
3. Reaguj na każdy przejaw mobbingu!
Zawsze reaguj na akty mobbingu, których padasz ofiarą. Nie bagatelizuj żadnych zachowań czy działań o charakterze mobbingu. Nie zgadzaj się na takie traktowanie i jasno komunikuj to mobberowi za każdym razem, gdy dopuści się wobec Ciebie mobbingu. Pamiętaj, że Twoje milczenie, jest jego najlepszym sprzymierzeńcem i otwiera drogę do dalszych naruszeń.
 
4. Zbieraj dowody! 
Niezależnie od tego, czy planujesz zgłosić swoją sprawę do sądu, czy dochodzić swoich praw w ramach postępowania wewnątrzzakładowego, a także nawet jeżeli (przynajmniej na ten moment) nie chcesz nagłaśniać sprawy, zawsze zbieraj dowody mobbingu, którego padłeś ofiarą. Zachowuj, zapisuj i drukuj wszystkie wiadomości, w których mobber dopuszczał się wobec Ciebie mobbingu, takie jak smsy, maile, wiadomości z komunikatorów. Dotyczy to zarówno numerów oraz kont służbowych, jak i prywatnych. Gromadź dokumentację medyczną i rachunki za leczenie, jeżeli mobbing wywołał u Ciebie rozstrój zdrowia. Jeżeli składałeś formalne zawiadomienia o mobbingu, zachowuj ich kopie i potwierdzenia nadania/doręczenia pracodawcy lub jego przedstawicielowi. Zbieraj wszystkie możliwe dowody, które pozwolą Ci na wykazanie i udowodnienie mobbingu.
 
5. Nie zostawaj z mobberem sam na sam!
Unikaj spotkań sam na sam z mobberem, zwłaszcza jeżeli akty mobbingu najczęściej lub wyłącznie odbywają się “za zamkniętymi drzwiami” i bez żadnych świadków lub śladów. Zawsze staraj się mieć blisko siebie inną osobę, przy której mobber nie odważy się na kolejny ruch, lub która będzie mogła być Twoim świadkiem. 
 
6. Rozmawiaj i mów o problemie!
Mów współpracownikom o mobbingu, którego doświadczasz i o tym, jak na Ciebie wpływa. Rozmawiaj o tym co Cię spotkało z osobami bliskimi, rodziną i przyjaciółmi. Nie wstydź się, nie obwiniaj za sytuację, w której się znalazłeś i nie usprawiedliwiaj zachowań mobbera. Mówiąc o problemie zyskasz wsparcie i pomoc. Osoby, które wiedzą o mobbingu, jakiego doświadczyłeś, a także znają Cię i obserwują to, jak odbija się na Tobie sytuacja w pracy, również mogą być świadkami w sprawie. 
 
7. Nie bagatelizuj swojego zdrowia!
Mobbing może doprowadzić do poważnych skutków w postaci rozstroju zdrowia. Nie bagatelizuj sygnałów, jakie wysyła Twój organizm. Jeżeli w związku z mobbingiem Twój stan zdrowia się pogorszył, koniecznie udaj się do lekarza. Nie wstydź się i nie ukrywaj przed lekarzem przyczyn swojej wizyty. Stres spowodowany mobbingiem często jest przyczyną poważnych problemów zdrowotnych, np. chorób sercowych, czy cukrzycy. Dokumentacja medyczna będzie także ważnym dowodem w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu. 
 
8. Szukaj pomocy!
Nie ignoruj mobbingu, którego doświadczasz i nie licz na to, że mobber któregoś dnia da sobie spokój, albo znajdzie inną ofiarę. Walcz o swoje prawa. Skonsultuj swoją sprawę z profesjonalistą i zacznij działać. Zgłoś sprawę pracodawcy, zakładowej komisji antymobbingowej, przełożonemu, Państwowej Inspekcji Pracy, wnieś pozew do sądu. Niezależnie od tego, jaką drogę wybierzesz, tylko aktywne działanie pozwoli Ci na uwolnienie się od mobbera i jego działań. 
 
mec. Paulina Szypołowska

 

Poradnik mobbingowanego, czyli rady Wykrzyknika dla ofiar mobbingu

08 grudnia 2019

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.